SP WierzchyWycieczka do Malborka
Jesteś od 1.09.2009r: gościem na naszej stronie.

Rekrutacja 2016/2017

Rekrutacja 2016/2017

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie na rok szkolny 2016/2017 określony Zarządzeniem Nr 104/16 Wójta Gminy Osie z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie znajduje się na stronie internetowe Gminy Osie.

Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariatach placówek oświatowych na terenie Gminy Osie .