SP WierzchyWycieczka do Malborka
Jesteś od 1.09.2009r: gościem na naszej stronie.

Wydarzenia 2014/2015

OGŁOSZENIE

Poniżej przedstawiam organizację rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015

Szkoła Podstawowa w Wierzchach

 • 8.00 – uroczystość w szkole

 • 9.00 – msza św. w kaplicy w Tleniu

Szkoła Filialna w Łążku

 • 9.00 – msza św. w kościele

 • 9.45 – uroczystość w szkole

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchach - Gabriela Chabowska

 

Sprzątanie Świata 2014

       Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Wierzchach wzięli udział w akcji „Sprzątania Świata.  Akcja ta  stała się już tradycją naszej Gminy i corocznie inspiruje mieszkańców, a w szczególności młodzież i dzieci do czynienia swojego otoczenia czystszym i zdrowszym, jednocześnie budując przyjazną środowisku świadomość naszego społeczeństwa. Uczniowie wszystkich klas, i tych młodszych, i tych starszych, aktywnie włączyli się we wszystkie zadania związane z akcją. Zebrali dużą  ilość surowców wtórnych: makulatury, puszek aluminiowych, plastikowych zakrętek i zużytych baterii. Koordynatorem akcji była pani: Hanna Kierzkowska.

/opracowanie:A. Kiełpińska/

 

Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczne obchody święta z okazji kolejnej rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej uświetnił występ uczniów klas IV- VI pod kierunkiem p. A. Kiełpinskiej i p. B. Kawczyńskiej. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się uczniowie w humorystycznym programie artystycznym ukazującym znaczenie nauki w życiu człowieka. Dyrektor szkoły – p. Gabriela Chabowska złożyła wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia. Również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem opiekuna p.B. Kawczyńskiej wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły laurki z życzeniami, oraz kolorową sowę - symbol mądrości. Wszystko to dla nauczycieli w podzięce za trud włożony w wychowanie i nauczanie uczniów naszej szkoły oraz pracowników szkoły za ich ważną rolę w procesie kształcenia i wychowania.

/opracowanie: A. Kiełpińska/

 


  Ślubowanie uczniów klasy 1

Dzień, na który czekali pierwszoklasiści od początku roku szkolnego to dzień ślubowania, po którym stają się pełnoprawnymi uczniami szkoły. Ten dzień w naszej szkole to 23 października 2014r. W udekorowanej sali spotkali się nauczyciele, uczniowie i rodzice. Bohaterami uroczystości byli uczniowie klasy1.

Zanim złożyli ślubowanie musieli zaprezentować swoją wiedzę o szkole. Uczennice z Samorządu Uczniowskiego zadawały pytania. Uczniowie na nie odpowiadali.

Dzieci wystąpiły też w programie słowno- muzycznym. Ich występ zastał nagrodzony brawami. Po prezentacji dzieci nastąpił uroczysty moment ślubowania i pasowania na ucznia przez panią dyrektor Gabrielę Chabowską. Rodzice przygotowali również niespodzianki dla pierwszoklasistów.

Mamy nadzieję że uroczystość na długo pozostanie w pamięci dzieci. Życzymy im samych słonecznych dni i wiele radości z poznawania wiedzy.

/opracowanie: p.H.Bracka/

 

 

Przedstawienie marionetkowe w GOK w Osiu

29 października 2014r uczniowie klas 0-III pojechali do GOK w Osiu, by obejrzeć przedstawienie marionetkowe. Teatr Barnaby przestawił klasyczną sztukę „Czerwony Kapturek”.

Spektakl odgrywany prawdziwymi marionetkami w pięknych strojach bardzo podobał się dzieciom. Piękne piosenki, szybka akcja sprawiły że dzieci bawiły się doskonale. Były śmiechy, oklaski oraz możliwość spróbowania swoich sił aktorskich na scenie. Na zakończenie pokazano przybyłym i objaśniono budowę marionetki .

/opracowanie:p.H.Bracka/

 

 
 

Dla szóstoklasistów

NOWY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015

 

Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Obie części będą przeprowadzane w formie pisemnej.

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) pojawił się informator o sprawdzianie w klasie szóstej, który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2014/2015. Pojawił się też przykładowy arkusz egzaminacyjny.

<film i informacje o sprawdzianie>

 

<informacje dla nauczycieli>

 

<przykładowe arkusze>

 

CZĘŚĆ 1 - ZAWIERA ZADANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI.

W niektórych zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź. W innych - samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki.
Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.

CZĘŚĆ 2 - ZAWIERA ZADANIA Z JĘZYKA OBCEGO.

Będzie to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. We wszystkich zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź.
Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.

Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystąpi tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1, a częścią 2 będzie krótka przerwa na odpoczynek.

RODZAJE ZADAŃ NA NOWYM SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

W zadaniach zamkniętych uczeń - spośród kilku odpowiedzi - wskazuje jedną poprawną, np.

 • spośród czterech możliwych sposobów dokończenia zdania - wybiera jeden
 • spośród trzech zdań wybiera jedno prawdziwe albo fałszywe
 • najpierw wybiera poprawną odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie spośród podanych możliwości.

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie tworzy rozwiązanie, np.

 • odpowiada krótko na pytanie dotyczące wiersza
 • pisze opowiadanie, list albo opowiadanie z dialogiem
 • rozwiązuje zadanie matematyczne z treścią, zapisując cały tok rozumowania

Większość tych umiejętności można ćwiczyć w naszych testach szóstoklasisty online.

http://www.sprawdzian-szostoklasisty.pl/

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU

 1. Każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu, aby ukończyć szkołę.
 2. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza.
 3. Nauczyciele, wychowawca i dyrektor szkoły mają obowiązek przekazać uczniom i rodzicom informacje o sprawdzianie.
 4. Jeżeli uczeń obowiązkowo uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego, rodzice składają deklarację dotyczącą wyboru jednego z tych języków w terminie określonym przez CKE.
 5. Dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków lub form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. W terminie określonym przez CKE rodzice powinni przekazać dyrektorowi szkoły (jeżeli wcześniej tego nie zrobili) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki dokument.
 7. O konkretne sposoby dostosowania wnioskuje rada pedagogiczna, a dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać rodzicom propozycje rady pedagogicznej.
 8. Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

Każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły cztery wyniki (wyrażone w procentach):

 • z całej części pierwszej oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i z matematyki
 • z całej części drugiej, czyli z języka obcego.

 

Każdy uczeń, który przystąpi do sprawdzianu, otrzyma zaświadczenie o wynikach razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki sprawdzianu - obok stopni wystawionych przez nauczycieli - stanowią dodatkową informację na temat osiągnięć ucznia, porównywalną w danym roku szkolnym w skali całego kraju.

źródło: CKE

 

Święto Niepodległości

 

 

    ZABAWA ANDRZEJKOWA

„Czas Andrzejek już nadchodzi,
w szkole o to się rozchodzi.
Bo Andrzejki - czas niezwykły,
a do tego juz przywykły,
w szkole wszystkie ananasy -
no dosłownie - z każdej klasy!...”

 28 listopada w naszej szkole uczniowie klas IV - VI  w pięknych przebraniach bawili się na zabawie andrzejkowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali również andrzejkowe dekoracje korytarza szkolnego. Wszyscy  miło wspominają te chwile!

                                                                                                                                                                                                /opracowanie:A. Kiełpińska/

 

Wycieczka  do kina i muzeum

2 grudnia 2014 r. uczniowie klasy IV, V, VI wraz z wychowawcami udali się autokarem na wycieczkę szkolną do Grudziądza. W wycieczce wzięło udział 22 uczniów którzy obejrzeli wzruszająca opowieść o niezwykłej przyjaźni między człowiekiem a psem pt."Bella i Sebastian". Następnie udaliśmy się do Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi. Wraz z przewodnikiem uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o zgromadzonych i zabezpieczonych zabytkach związanych z historią, kulturą, sztuką i tradycjami mieszkańców Grudziądza oraz ziemi chełmińskiej. Na koniec udaliśmy się do Mc Donalds gdzie każdy otrzymał zestaw wraz z umominkiem. Czekamy już z utęsknieniem na kolejną wycieczkę.

/opracowanie:A. Kiełpińska/

 

Spotkanie z Sokolnikiem

 

      "Król Lew" - konkurs plastyczny z j. angielskiego.

Dnia 12.01.2015r. w klasach 0-1 ,został rozstrzygnięty konkurs plastyczny z j. angielskiego pt: „Król Lew”. Celem konkursu było poszerzenie wśród dzieci zainteresowania bajkami w języku angielskim oraz przybliżenie postaci z bajki pt. „Król lew”.
           Na konkurs dzieci wykonały prace plastyczne dowolną techniką w formacie A4, przedstawiającą jednego z bohaterów bajki.

W konkursie wzięło udział 10 dzieci w tym 2 osoby zostały wyróżnione tj: Natalia Górczyńska oraz Miłosz Różynski. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz małe upominki.

 

/opracowanie:F.Górska/

Konkurs na "Najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową" organizowany przez Samorząd Uczniowski

     Grudzień, to piękny okres, w którym przeżywamy Święta Bożego Narodzenia. Z uwagi na to, w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował szkolny konkurs na „Szopkę Bożonarodzeniową” dla klas 4-6. Dzieci wykazały się pomysłowością i inwencją twórczą. W przedstawionych pracach można było odnaleźć różne techniki wykonania szopek. Uczniowie włożyli w ich wykonanie dużo pracy i serca. Efekt ich pracy był rewelacyjny, przerósł najśmielsze oczekiwania. Poziom wykonanych szopek był na tyle wysoki, że wszyscy zostali uznani zwycięzcami. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe z podziękowaniami w formie dyplomów.

 W konkursie udział wzięli;

1. Aleksandra Misze

2. Barbara Spychalska

3. Karolina Szamocka

4 Aleksandra Spychalska

5. Bartosz Cybula

6. Dominika Fesper

7. Tomasz Misze

8. Julia Spychalska

9. Natalia Szwochert

/opracowanie:B.Kawczyńska/

 

 Muzyczny konkurs kolęd i pastorałek  "Hej kolęda, kolęda..."

19 grudnia 2014r. ,,uczniowskie kolędowanie- Hej kolęda, kolęda!” zgromadziło w naszej szkole wielu uczniów, nauczycieli  jak i rodziców. W Bożonarodzeniowy nastrój wprowadziła wszystkich święta historia narodzin Dzieciątka opowiedziana przy pomocy znanych wszystkim i głęboko zakorzenionych w naszej tradycji kolęd. Na scenie dominowała muzyka.  W konkursie wzięli udział uczniowie klas O-VI.  Zaśpiewano 20 kolęd. Wypada nadmienić, że wszystkie kolędy zostały zaśpiewane z olbrzymim zaangażowaniem i rytmiką. Repertuar kolęd był różnorodny, klasy przedstawiły kolędy w sposób zarówno tradycyjny jak i nowoczesny. Śpiewający na scenie uczniowie byli poprzebierani w świąteczne kolorowe stroje nawiązujące do czasów narodzin Chrystusa.
Szkolnej jury w składzie: pani dyrektor Gabriela Chabowska, p. Anna Różyńska,  p. Róża Chmara i  p. Bożena Kawczyńska wraz z przedstawicielami Samorządu Szkolnego  miało nie lada problem której osobie  przyznać pierwsze miejsce.
W rezultacie kompromisu ustalono następujące wyniki:

I miejsce – Aleksandra Spychalska z kl. V -  zaśpiewała „Tyle kolęd”

II miejsce – Bartosz Cybula z kl. VI - zaśpiewał  „Nie miały aniołki…”

III miejsce – Barbara Spychalska z kl. IV – zaśpiewała „Oj Maluśki”

Wyróżnienia:

Dominika Fesper – z kl. VI – zaśpiewała „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

Katarzyna Kręska – z kl. IV – zaśpiewała „Gdy śliczna panna”

Karolina Szamocka – z kl. IV – zaśpiewała „Przybieżeli do Betlejem” 

Wszyscy otrzymali słodkie upominki i świąteczne ozdoby na choinkę wykonane z drewna. Wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Nie zabrakło także płynących z serca świątecznych życzeń, które wszyscy obecni na spektaklu zanieśli do swoich rodzin, rozpoczynając tym samym czas radosnego świętowania w gronie najbliższych.

 

/opracowanie:A. Kiełpińska/

 

Babcia z Dziadkiem dziś świętują

Każdego roku o tej samej porze,

Każdy wnuk życzy co tylko może.

I korzystając z tej sposobności

Wnuczęta życzą- szczęścia,

zdrowia

i radości.

 

Zapraszanie do szkoły Babć i Dziadków na uroczystość z okazji Ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w harmonogram imprez szkolnych.

Dnia 21 stycznia 2015r. licznie przybyli goście mieli okazję podziwiać występy swoich wnucząt.

Uczniowie klas 0- III wraz z wychowawcami przygotowali szereg atrakcji – były wierszyki, piosenki, tańce a także gorące życzenia.

Dziś dla Babci słońce mamy

i całuski dla Dziadziusia.

Dziś życzenia wnuczek składa

i piosenki śpiewa wnusia.

 

Zwieńczeniem części artystycznej było wspólne zaśpiewanie „Sto lat”.

Wnukowie obdarowali swoich najbliższych własnoręcznie przygotowanymi laurkami i drobnymi upominkami.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i miłą rozmową przy kawie.

 

Babcia i Dziadek – rozpieszczają, kochają bezwarunkową miłością. Trudno sobie wyobrazić dzieciństwo bez nich.

Kochana Babciu i Kochany Dziadku dziękujemy Wam za wszystko, co dla nas robicie, a najbardziej za to, że jesteście.

/opracowanie:H. Bracka/

 

Szkolne zimowe zabawy

 

 

    "Mam talent" w SP Wierzchy

 

W dniu 06 lutego 2015 roku w naszej szkole odbył  finał drugiej edycji szkolnego programu „Mam talent”. Zaprezentowało się 12 finalistów, którzy zostali wybrani po pracowitych castingach. Szkolny talent show otworzył występ kabareciarzy z klasy 6: Inga Meller, Dominika Fesper, Julia Spychalska oraz Bartek Cybula. Program uświetnił występ tajemniczego gościa, „Pana Mariusza z Ciechanowa”. Następnie  zaprezentowała nam się Anna Cybulska ujawniając talent plastyczny. Nie zabrakło również popisów  pokazów tanecznych. Jako pierwsze wystąpiły: Dominika Fesper, Karolina Szamocka oraz Ola Miszke. Zaprezentowały nam układ taneczny do piosenki „ Lolita” - Joli Garcon. Program zamknął układ choreograficzny do piosenki „Toca Toca”- Fly Project. Na scenie pojawiła się :Ewelina Karwasz, Klaudia Kortas, Julia Spychalska, Basia Spychalska oraz Ola Spychalska. Emocji było co niemiara, a młodzi artyści stremowani podtrzymywani byli na duchu przez szkolną publiczność. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę od Pani Dyrektor oraz pamiątkowy dyplom. Organizatorem konkursu była p. F. Górska.

 /opracowanie: F. Górska/

 

Bal karnawałowo-walentynkowy 2015 

Karnawał to okres balów i zabaw. W naszej szkole tuż przed feriami  odbyły się dwa bale karnawałowe dla uczniów klas 0-III i dla uczniów klas IV-VI. Organizacją balów zajął się Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. B. Kawczyńską. W balu brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy prześcigali się w wymyślaniu strojów.Odbyły się różne konkursy. Wśród uczniów którzy przygotowali najładniejsze przebranie i najlepiej bawili się na balu zostali wybrani "Królowa i Król balu karnawałowego 2015". Królową balu została Katarzyna Kręska z kl.IV, a Królem balu Jan Klonder z kl. V. Gratulujemy! Dzieci bawiły się świetnie, wszystkim dopisywały znakomite humory, co zostało uwiecznione na pamiątkowych zdjeciach. Niestety, to co dobre:) szybko się kończy... Następny bal już za rok.

/opracowanie: A. Kiełpińska/

 

Spotkanie z Policjantem - Apel - Bezpieczne ferie zimowe!

10 lutego 2015 roku uczniowie wszystkich klas spotkali się z przedstawicielem Polcji, który przypomniał zasady bezpiecznego spędzenia ferii zimowych. W naszym województwie ferie trwają od 16 lutego do 1 marca 2015roku.

Oto kilka rad przyjemnego i bezpiecznego spędzania ferii:

Przede wszystkim przed wyjściem z domu ubierzcie się ciepło!

1. Kamień w śnieżce to zły pomysł, możecie rozbić koledze głowę lub nawet wybić oko.

2. Nie obrzucajcie pojazdów będących w ruchu śniegiem - może to być powodem groźnego wypadku.

3. Nie rzucajcie śnieżkami w pobliżu domów, wybijecie okno - szkło może dotkliwie poranić także was.

4. Na zjazdy na sankach lub nartach wybierajcie teren z dala od dróg, ulic, chodników i placów po których poruszają się piesi.

5. Podczas zjeżdżania na sankach zachowujcie bezpieczną odległość między sankami.

6. Nie chodźcie po torze gdy inni zjeżdżają.

7. Nie organizujcie lodowisk na stawach, jeziorach i rzekach, lód może się załamać, grozi wam wówczas utonięcie.