SP WierzchyWycieczka do Malborka
Jesteś od 1.09.2009r: gościem na naszej stronie.

Rekrutacja 2014/15

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Wierzchach oraz Szkole Filialnej w Łążku.

Stosowne wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 12.00 lub ze strony internetowej:

Deklaracja kontynuacji

Klasa pierwsza - wniosek

Klasa pierwsza - zgłoszenie

Do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych z urzędu przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Rodzice składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Rodzice dzieci pozostających w oddziale przedszkolnym składają deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

 

lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

Składanie wniosków wraz z załącznikami

1-31 marca br.

4 - 8 sierpnia br

2

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

18 kwietnia br.

o godz. 14.00

14 sierpnia br.

o godz. 14.00

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 czerwca br.

o godz. 14.00

22 sierpnia br.

o godz. 14.00

4

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchach

mgr Gabriela Chabowska