SP WierzchyWycieczka do Malborka
Jesteś od 1.09.2009r: gościem na naszej stronie.

Samorząd Szkolny


        Najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele klas I-VI. Najważniejszą funkcję pełni w nim Rada Uczniowska. Rada Uczniowska jest najwyższym organem Samorządu Uczniowskiego. Tworzą ją uczniowie wybrani w tajnym, bezpośrednim głosowaniu, spośród wszystkich przedstawicieli samorządów klasowych. Dzięki pracy w samorządzie, uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.Opiekunem SU:  Anna Wojnerowicz