SP WierzchyWycieczka do Malborka
Jesteś od 1.09.2009r: gościem na naszej stronie.

I co dalej absolwencie?

Gimnazjum

III ETAP EDUKACYJNY

W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają ich do samodzielności; pomagają im w podejmowaniu decyzji
dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.


       Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, winna przede wszystkim:
  1. Wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie.
  2. Rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia.
  3. Wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki.
  4. Rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

Informacje o naborze:
 Informacja dla rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do gimnazjum obwodowego.

Przy zapisach konieczne jest:
- wypełnienie podania o przyjęcie
- dostarczenie świadectwa ukończenia przez dziecko VI klasy szkoły podstawowej.


Informacja dla rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do innego gimnazjum niż obwodowe.

Przy zapisach konieczne jest zgłoszenie się w gimnazjum obwodowym i wypełnienie druku potwierdzającego zgłoszenie dziecka do gimnazjum obwodowego z informacją, do którego gimnazjum dziecko zostaje zapisane, a następnie dostarczenie do wybranego gimnazjum:
a) podania o przyjęcie
b) świadectwa ukończenia przez dziecko VI klasy szkoły podstawowej
c) kopii druku wymienionego wyżej.Ramowy plan nauczania dla gimnazjum

GIMNAZJUM (KLASY I-III)
III etap edukacyjny
Zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo
w ciągu trzech lat
Język polski 13
Historia 6
Wiedza o społeczeństwie 3
Sztuka (plastyka, muzyka) 3
Język nowożytny 9
Matematyka 12
Fizyka i astronomia 4
Chemia 4
Biologia 4
Geografia 4
Technika 2
Informatyka
Wychowanie fizyczne 9
Religia / Etyka 6
Godzina z wychowawcą 3
Godziny do dyspozycji dyrektora 9
Razem 91