SP WierzchyWycieczka do Malborka
Jesteś od 1.09.2009r: gościem na naszej stronie.

KadraDyrektor Szkoły - mgr Gabriela Chabowska

 

                                              

 Nauczyciele

Imię i nazwisko

Nauczane przedmioty

Anna
 Różyńska

edukacja przedszkolna, nauczanie zintegrowane, zajęcia komputerowe

Barbara
Brucka

edukacja przedszkolna
Ewa
 Gliniecka
nauczanie zintegrowane
Halina
 Bracka
nauczanie zintegrowane

ks. Franiciszek
Pielewski
 religia

Gabriela
Chabowska
język polski

Hanna
Kierzkowska

przyroda, historia

Bożena
Kawczyńska

wychowanie fizyczne, technika
Anna
Wojnerowicz

język angielski

Aneta
 Kiełpińska

matematyka, zajęcia komputerowe, muzyka, plastyka

Administracja

 Róża Chmara


Pracownik obsługi

Ewa Aniszewska