SP WierzchyWycieczka do Malborka
Jesteś od 1.09.2009r: gościem na naszej stronie.

8 KWIETNIA 2010

8 KWIETNIA 2010

16-03-2010
SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY VI

W sprawdzianie kończącym szkołę podstawową muszą wziąć udział wszyscy szóstoklasiści i jest on niezbędny, aby skończyć szkołę. Zwolnieni są z niego jedynie uczniowie z co najmniej umiarkowanym upośledzeniem umysłowym. Testu nie można nie zdać, ale wyniki będą pomocne, jeśli dziecko będzie chciało pójść do innego gimnazjum, niż do którego jesteśmy przypisani.

Jeśli uczeń będzie miał pecha i rozchoruje się, zostanie wyznaczony dla niego inny termin sprawdzianu. Jeśli wtedy również nie podejdzie do egzaminu, będzie musiał powtórzyć szóstą klasę.

Egzamin ma sprawdzić wiedzę uczniów w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.

 standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej